Tolle-Logo-mobil

Montering övre gaffelben

Det medföljer två fjädrar till varje gaffelben, en huvudfjäder och en genomslagsfjäder. Observera att HD originalfjädrar ej går att använda till Tollegaffelben på grund av att godstjockleken i våra gaffelben är större. Detta för att få en stadigare gaffel.

Tolle AB anpassar rördistanserna för att passa till din hoj enligt beställningen, vilket gör monteringen enkel för dig. Det är viktigt att distanserna är anpassade till den typ av hoj som gaffelbenen tillhör. Om du i framtiden ska montera dessa på en motorcykel med andra egenskaper följer du anvisningen i slutet av sidan.

När du monterar gaffelbenen på hojen är det viktigt att gaffelbenspluggarna dras åt hårt. För att göra detta spänns gaffelbenet först fast i underkronan, sen drar du gaffelbens-pluggen. Glöm inte att hälla i gaffelbensolja innan du provkör; 300 ml per ben med viskositet SEA 10-20.
Viktigt: på TOLLE-underbenen finns gängade hål för bromsfästen och skärmfästen. Om du ska göra ett eget fäste måste detta vara minst 3 mm tjockt annars drar du sönder gängan (gäller för de medföljande skruvarna)
Justering av rördistanserna till annan hoj:
Om du ska använda gaffelbenen på en annan hoj än den du köpte dem till är det viktigt att du anpassar rördistanserna för den andra hojens egenskaper. Stoppa i hylsan och dra åt gaffelbenspluggen. Ställ gaffelbenen på en badrumsvåg eller motsvarande och tryck ihop gaffeln tre centimeter (märk ut med en märkpenna på det övre gaffelbenet). Vågen ska då ge ett värde enligt principen ju längre gaffel och större rake, desto lägre viktutslag på vågen. 35 kg gäller för gaffel som är 6-8 tum förlängd med bara några extra graders rake. Med en långgaffel på 15-20 tum förlängning och med 50-55 graders rake ska det bli en vikt på neråt 18 kg. Får du fel värde på vågen för din egen typ av gaffel, kapa lite av rör-distanserna och prova igen. Var noga med att få ändytorna plana.

Slutjusteringen
Det bästa är att provköra cykeln en bit, eftersom gaffeln behöver jobba och vibrera in sig först. Då får du ett mer rättvisande värde på hur mycket gaffeln trycks ihop. Glöm inte att hälla i gaffelbensolja innan du provkör, 300 ml med viskositet SEA 10-20. Ställ cykeln rakt på en plan yta. Då ska gaffeln som tidigare nämnts vara ihoptryckt ca 30 mm. Om gaffeln efter provkörning bara sjunker ihop 10 mm, måste du kapa rördistansen 20mm, sjunker gaffeln 15 mm kapar du 15 mm osv. Kanske får du göra detta flera gånger innan du blir nöjd. Observera att 30 mm är ett riktvärde, det kan variera mellan 25-35 mm och vara ok ändå.