Tolle-Logo-mobil

Mäta försprång

Rätt försprång ligger någonstans mellan 5-13 cm beroende på om du har fjädrad eller stel ram. Man kan aldrig veta exakt, därför är en Tolle ställbar gaffelkrona överlägsen. Den går alltid att ställa in. Väljer du en fast krona är det viktigt att välja rätt vinkel så att försprånget blir rätt! KÖRGLÄDJE ÄR ETT MÅSTE!!

För stort försprång
Om måttet är över 13 cm känns hojen tung och stadig i höga farter rakt fram, men mycket svår att manövrera. I kurva blir plötsligt cykeln överstyrd och svår att balansera i låg fart. Den känns allmänt tungstyrd och vill falla in i kurvan så man får hämta upp den.

Normalt försprång
Måttet ligger mellan 5-13 cm. Motorcykeln är lättmanövrerad i både höga och låga farter samt att den följer med bra i kurvorna utan att bli överstyrd. Har du mycket brett bak- däck bör du ligga vid den övre gränsen, runt 10-13 cm.

För litet försprång
Med för litet försprång blir det lätt vingligt i höga farter, cykeln styr inte upp sig själv. I extrema fall kan försprånget vara negativt (bilden), dvs hjulaxeln är framför styrhuvudets punkt. Skulle du få högfartswobbel är det klart livsfarligt!

Punkt 1
Loda framhjulets axel ner till golvet. Markera denna punkt med en krita eller liknande.

Punkt 2
Måtta med ett snöre, lysrör eller dylikt i linje med styrhuvudsvinkeln på ramen ner till golvet. Markera även denna punkt.

Sen är det bara att mäta mellan punkterna så har du försprånget!

Lagom mått på stelbensram och choppers ligger mellan 5-10 cm. Har du en standardcykel med fjädring ligger försprånget mellan 8-14cm

Tyngdpunktsförändringar (gäller endast ställbar krona)
Justera också gaffeln när cykelns tyngdpunkt förändras, tex med stor packning eller tung passagerare. Ligger tyngdpunkten lågt får du bra manöverbarhet men sämre stabilitet när du kör rakt fram. Hamnar tyngdpunkten högt får du god kursstabilitet rakt fram, men det blir sämre med lågfartsmanövrerandet.
Justera alltid om kronorna, inom gränsvärdena, när du förändrar vikt eller körsätt mot det normala, så du vid alla tillfällen får optimala köregenskaper på din cykel. Tolles ställbara krona är konstruerade just för detta. Utnyttja det!!